• Cocktails SE

    Whiskey Sour

    Whiskey Sour är en nästan ikonisk cocktail – och en som tar dig med storm när du lär känna den. Det är också en cocktail som helt kan förändra människors syn på whiskey. Jag är en av dem själv –…

  • Ressourcer SE

    Mash bill lista

    De primära sädesslagen för amerikansk whisky är majs, råg, vete och korn. Mängden och sammansättningen av dessa spannmål – som varierar beroende på Whiskey-tillverkare och Whisky-typ, kallas mash bill, mäsk på svenska. Med andra ord är en mash bill det…