• Cocktails SE

    Whiskey Sour

    Whiskey Sour är en nästan ikonisk cocktail – och en som tar dig med storm när du lär känna den. Det är också en cocktail som helt kan förändra människors syn på whiskey. Jag är en av dem själv –…