• Ressourcer SE

    Mash bill lista

    De primära sädesslagen för amerikansk whisky är majs, råg, vete och korn. Mängden och sammansättningen av dessa spannmål – som varierar beroende på Whiskey-tillverkare och Whisky-typ, kallas mash bill, mäsk på svenska. Med andra ord är en mash bill det…