PRODUKTION

Whiskeyproduktion är ett fascinerande ämne och flera artiklar och böcker har skrivits om ämnet. För att hålla längden på denna artikel till en rimlig nivå kommer vi därför endast att beskriva de övergripande processerna. Inte alla följer metoden nedan, men hör till den mest använda.

Här är de sju allmänna stegen du använder innan whiskeyn är i din hand:

  1. Spannmål skördas på fältet och torkas. För amerikansk whiskey är majs, råg, korn och vete de vanligaste sädesslagen och i den ordningen.
  2. Du krossar nu sädeskornen med en industriell hammare tills du har något som påminner om mycket grovt mjöl. Anledningen till att krossa sädeskornen är för att du vill exponera stärkelsen som finns inne i sädeskornen.
  3. Sedan värms vatten upp till 45-50 grader och du häller i de enskilda mjöltyperna – samtidigt som du höjer temperaturen till ca 80 grader (några går ännu högre). Fördelningen av de enskilda spannmålen kallas för ”mash-bill” och det finns vissa tillverkare som håller sina mash-bills hemliga. Du har nu något som påminner om gröt – och kallas för vört på svenska. Denna gröt kallas också ”mash” eller ”wort” på engelska. Kärt barn har många namn.
  4. Nu är det nödvändigt att lägga till enzymet ”amylas” som kan omvandla stärkelse till socker. Anledningen är att det är mycket svårt att omvandla stärkelse till alkohol – men å andra sidan är det väldigt lätt att omvandla socker till alkohol. Enzymerna kan mycket väl framställas syntetiskt, men tillsätts ofta på det naturliga sättet via mältat korn. Ett mältat korn är ett vanligt korn som har fått gro lite – och sedan torkas. Det har visat sig att amylas produceras naturligt i groddarna på detta sätt. Det tar bara några timmar från enzymerna tillsätts innan stärkelsen omvandlas till socker.
  5. Vörten kyls nu till 25 grader och hälls i stora jäsningstankar. Här läggs jästceller till – och då handlar det bara om att låta naturen ha sin stilla gång. På 3–5 dagar har jästcellerna omvandlat nästan allt socker till alkohol och CO2. Det sägs populärt att de ”pissar alkohol och rapar CO2”. Nu har du en vätska som liknar öl med en alkoholhalt på 7–10 %. På engelska kallas denna vätska också ”Distiller’s Beer”.
  6. Nu hälls ölet i en destillationsapparat. Dessa apparater kan ha många olika utföranden och de fungerar också annorlunda – men det vanliga är att ölet värms tills det börjar förångas. Alkohol förångas redan vid ca 78 grader och vatten vid 100 grader. I detta sammanhang förångas alkoholen först – och ångorna fångas i något som påminner om en tratt. Längre ner i tratten (även kallad en ”svanhals”) kyls ångorna igen – som sedan är tillbaka till vätsketappen. Efter den första destillationen når du vanligtvis cirka 25% alkohol. Denna vätska kallas ”Low Wine”.
  7. Destillationsprocessen upprepas och alkoholprocenten ökar avsevärt efter andra omgången – ofta upp till 80 %. Du har nu det som kallas ”High Wine”. I Irland är det mycket normalt att destillera tre gånger – men i USA är det extremt sällsynt att köra mer än 2.

Och nu har du faktiskt whisky! Det är inte lätt att tro det när du ser den färdiga produkten, eftersom den är helt genomskinlig som vodka och inte smakar som något du förknippar med whisky. Men – det är tekniskt whiskey. Denna transparenta whisky kallas också ”White Dog” eller ”New Whisky” – och det finns faktiskt några tillverkare som säljer den som en färdig produkt. Men var kommer färgen och smaken ifrån? Det kan du läsa mer om i nästa artikel.

Nästa artikel: Lagring av whisky

(Den här artikeln är skriven av Henrik Brandt)

Print Friendly, PDF & Email