Vägledning til vårt betygssystem

Längst ner i varje recension kan du läsa vilka poäng vi har gett produkten. Vi har valt en skala från 0 till 100 och du kan läsa nedan hur vi har delat upp och namngivit de enskilda intervallen.

Recensioner är alltid subjektiva – och det enda som verkligen betyder något är om du gillar produkten. Allt annat är sekundärt. Vi föreslår därför att du i första hand använder vår bedömning som “beslutsstöd”. Så använder vi andras recensioner själva.

När vi recenserar whiskey här på Straight Whiskey.dk, inkluderar vi whiskeyns föreslagna detaljhandelspris i den övergripande bedömningen innan vi når vår slutliga slutsats och tilldelar whiskeypoäng, baserat på vårt nuvarande 100-poängsystem. I praktiken betyder det att en whiskey för till exempel 400 SEK, där kvaliteten är hög, uppnår ett bättre betyg/poäng än en whiskey i samma kvalitetsklass, som kostar 600 SEK. Betrakta därför vår poäng mer som ett tal som indikerar värde snarare än smak.

Eftersom ett Whiskey-pris kan variera enormt från återförsäljare till återförsäljare, liksom att vissa Whiskey-återförsäljare prissätts enligt utbud och efterfrågan, använder vi alltid det föreslagna detaljhandelspriset eftersom vi anser att detta är det mest representativa sättet att betygsätta en whiskey på.

Vi är stolta över att driva en transparent Whisky-blogg, informerar vi alltid vem som har köpt den recenserade whiskeyn. Vad priset var vid köpet samt vilken återförsäljare whiskeyn köptes från.

När vi recenserar en whiskey som vi har fått skickat från företag kommer det alltid att framgå av vem avsändaren av produkten är. Vidare gör vi alltid vårt yttersta för att söka på marknaden och rekommendera den återförsäljare som erbjuder den whiskey som anmälts billigast.

IntervallBetygssystem
95-100Exceptionellt
86-94Fantastisk
76-85Mycket bra
66-75Medium
51-65Under medium
36-50Bottenskrap
0-35Helt oacceptabel
Print Friendly, PDF & Email